Obchodní firma

CMI News s.r.o.

Sídlo

Sokolovská 979/209,
Vysočany, 190 00 Praha 9

Kontakt

Daniel Častvaj

Zuzana Hašková

Michal Půr

Identifikační číslo

07749147

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C 306914.